Van de Wajong de bijstand in donderen!

Iedereen met een Wajong-uitkering moet opnieuw worden gekeurd. Het doel hiervan is om iedereen die kán werken, aan het werk te krijgen. Kun je volgens de nieuwe keuring volledig of gedeeltelijk werken, maar vind je geen baan, dan wacht de bijstand. Dit staat in de plannen van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

Deels vond ik het totaal verhaal van Jette Klijnsma wel interessant klinken totdat ik mijzelf beter ging verdiepen in haar plannen, bij deze durf ik dit ook als een ondoordachte bezuinigingsmaatregel te betitelen.

Zelf was en ben ik er van overtuigd dat bijna iedere WAJONGER wel zou kunnen werken met indien nodig de juiste voorzieningen en ondersteuning op de arbeidsmarkt.

Deze WAJONGER met het bouwjaar Maart 78 kampt met N1 en zeker vanaf dat hij een jaar of 16 was tot aan zijn 19e, was er medisch gezien omtrent zijn fysieke toestand een hoop gebeurd en gelukkig ook ‘verbeterd’.

Bijna jaarlijks vanaf die periode bezocht ik het UWV voor een herkeuring, telkens werd ‘ik’ gerust gesteld dat ik wel ‘arbeidsongeschikt’ zou blijven en mij vooral geen zorgen hoefde te maken.

Mijn vader was op zeer vroege leeftijd overleden, dat in combinatie met de zenuw aandoening waarmee ik kampte en kamp, zou ik blijvend arbeidsongeschikt blijven.

Vroeger hoefde niemand aan mij te vertellen wat ik wel en niet aan zou kunnen, mijn Mavo diploma had ik netjes behaald met wat door knokken terwijl ik ingeschat was op een veel lager niveau.

Erg jammer dat ik tussendoor ziek werd maar pakte de draad nadien wel weer op, in 1998 bezocht ik het UWV en vertelde dat ik veel wist over computers en programmering met name..

Aangezien ik zo duidelijk was omtrent mijn wensen mocht ik een 3 jarige MBI opleiding gaan volgen op kosten van het UWV.. 2 Jaar school en 1 jaar stage lopen dus!
Mijn school resultaten waren goed op niveau 3 de eerste 2 jaar, al vanaf dat ik een half jaar stage liep binnen de zorg werd ik getipt door de cliëntenraad om mijn CV achter te laten wat ik ook meteen deed vanaf het moment dat ik mijn diploma echt behaald had!

Zorg en informatisering zijn en waren wel 2 totaal verschillende richtingen, dat hoefde geen probleem te zijn. Bij aanname van het vaste dienst verband als locatiehulp zou ik 3 maand de tijd krijgen om mijzelf minimaal klaar te stomen voor assistent activiteiten begeleider..

Omscholing en bijscholing volgde er maar niet, moest tijd, ruimte en rust nemen en alles zou wel goed komen. Zelfs tijdens het evaluatiegesprek van de eerste 3 maand functioneerde ik prima en kreeg er ook steeds meer taken bij (geen verwijt, meer een blijk van waardering).

Omgeving 2005 werd ik zelf iets onrustig, mensen vlogen eruit en er kwamen weer nieuwe mensen binnen maar ikzelf was nog steeds niet bij of omgeschoold (voor mezelf wilde ik alles zwart op wit hebben).

In praktijk voerde ik taken uit die een begeleider, assistent activiteiten begeleider en locatiehulp niet eens zouden mogen uitvoeren, toch werden die taken aan mij toevertrouwd.

Zelf vatte en vat ik dit als positief op, ik kon 2 verschillende activiteiten draaien op hetzelfde tijdstip door cliënten elkaar te laten helpen.

Regel 1 voor een Assistent activiteitenbegeleider was en is nog steeds, deze mag nimmer zijn/haar activiteit verlaten, waarom mocht ik dan wel op 2 activiteiten staan zonder achterban?

Van mijn kant uit volgden er diverse verslaap acties en ‘verwaarloosde’ mijzelf uiteindelijk qua ‘voeding.’ En werd ontslagen.

Vlak vooraf kreeg ik een Jobcoach toegewezen waar ik veel aan had, hij wist destijds een drank lucht te onderscheiden van een aceton waar ik naar ik echt naar rook door ondergewicht.

Vanaf dag 3 dat ik ontslagen was op papier, kon en mocht mijn job coach niets meer voor mij doen terwijl ik toen zijn hulp wel veel nodig had.

Tussen 2006 (ontslag data) en begin 2007 deed ik het rustig aan en bezocht alleen verplichte herkeuringen waarbij het meer een gezellig thee kransje was dan een echte keuring (had al zo veel mee gemaakt dat ik wel volledig afgekeurd zou blijven).

Na de laatste her keuring in 2007 liet ik mijzelf periodiek herkeuren om aan te geven dat het beter met mij ging en hoeveel tijd ik wel niet kwijt raakte aan divers vrijwilligerswerk en zelfs deels ‘zwarte’ klusjes die periodiek op mijn pad kwamen zoals webdesign voor mijn hypothekeer destijds, webdesign en kantoor bezetting van een huurders vereniging waarvoor ik actief was, deelname aan diverse workshops van de woonbond, Wajong werkt presentaties geven door heel het land vanuit het CNV(j), binnen GroenLinks was ik ook actief bij meerdere netwerken dus qua dag besteding zat ik met een behoorlijk volle agenda waarbij ik in totaliteit periodiek aan een 40 uurige werkweek kwam wanneer je de huiswerk opdrachten en reis tijd hierin mee neemt.

Dit verhaal liet ik ook aan het UWV weten tijdens mijn laatste herkeuring op mijn eigen verzoek, voorgaande keren kwam ik misschien iets te onduidelijk over in de richting van mijn arbeidsdeskundige maar vroeg de laatste maal letterlijk:”Het gaat nu stukken beter met mijzelf”,”ik schijn goed te kunnen luisteren naar mensen met een beperking”,”heb ook creatieve oplossingen voor ze op ICT vlak die eenvoudig aan te leren zijn en weinig geld kosten..”

“Mijn MBI niveau 3 opleiding is intussen zwaar verlopen”,”het werktempo van bedrijven die op zoek zijn naar een actuele MBI’er zou ik misschien ook wel niet aan kunnen afhankelijk van de functie..”

Voor zowel de MBI opleiding of de zorg ben ik bij of volledige omscholing nodig liet ik destijds weten.

Vanaf dat moment was er een beetje ‘meer’ mogelijk voor mijzelf, mijn arbeidsdeskundige gaf aan dat ik nog steeds volledig arbeidsongeschikt zou zijn met mijn verleden en ziektebeeld, alleen maar in leer trajecten gestopt zou kunnen worden die maximaal 3 maand duren.

Ik kon en kan veel aan, had op eigen kosten al een poosje een SPW en SPH opleiding gevolgd maar haakte af op het moment dat ik de examen prijzen zag (onbetaalbaar).

Intussen is mijn fysieke toestand een beetje verslechterd, ik slaap op een aangepast bed en bukken/tillen begint steeds vermoeiender te worden voor mezelf. Je moet ook niet aan mij vragen om op een keukentrap te gaan staan want ik donder er gegarandeerd vanaf!

Nog steeds kan ik met gemak iemand in en uit een rolstoel helpen, communiceren met iemand die aan dementie heeft of zelfs aan afasie leid (voorbeelden genoeg te noemen vanuit de Zonnebloem Hoogeveen waar ik vrijwilliger ben).

Werkgevers vielen en vallen maar over 2 punten op mijn adres.

1. mijn studie in welke vorm dan ook is niet meer actueel
2. mijn ziektebeeld is te eng voor ze en wil graag een vast personeelsbestand houden.

Zelf wens ik dus ook weer gewoon naar school te gaan op kosten van het UWV om actueel te blijven, krijg tijdens het stage lopen op locatie x de kans om mijn eigen echt goed te bewijzen met een 3 jarige opleiding.

Men zal zien dat ik alles goed oppik, een laag ziekteverzuim zal gaan krijgen en qua slagingskans voor het papiertje… Mijn Nederlands en Duits blijven moeilijk, een voldoende halen op Niveau 3 zal mijzelf nog steeds gaan lukken.

Waar ik mijzelf op persoonlijke titel op dit moment heel ‘kwaad’ om kan maken is het volgende: Zodra een werkgever mij in vaste dienst neemt gaan er heel wat potjes bij het UWV open wat ergens gunstig is voor de werkgever en Wajonger.. Die potjes zat en zit ik zelf ‘niet echt’ op te wachten, deze mogen en moeten wel weer blijven aldus mijn mening maar je kunt er geen ruk mee wanneer je al langere tijd werkloos bent als Wajonger.

Momenteel wijst men mij af omdat:

1. Mijn studie is niet meer actueel
2. Onduidelijkheid over mijn ziektebeeld
3. Ben 35, word duur om een vast contract te krijgen (werkervaring speelt daarbij mee)

Zwaar tillen is toch eenvoudig te vermijden, alles moet zelfs voor een gezond iemand ergonomisch goed geregeld zijn binnen de sectoren waarbij ik werk zoek?

Naar mijn idee was dit totaal voorstel een beetje voorspelbaar vanaf het moment dat men over een oude en nieuwe Wajong regeling sprak, vanaf de oude regeling zover ik denk te weten kan je op eenvoudige wijze in de nieuwe belanden.

Ikzelf wens nimmer onder de nieuwe regeling te gaan vallen alleen al vanwege het feit dat zodra ik een baan vind, nadien toch ontslagen wordt als nieuwe Wajonger word gezien en dus misschien de WW in kan.

Op een aantal vlakken zou een WW uitkering mijzelf misschien nog wel gunstiger kunnen uitkomen, nu niets omdat ik een te groot gat heb binnen de arbeidsmarkt.

Daarnaast, mijn ziektebeeld is progressief!
Tot aan mijn 80e zou ik in mijn huidige conditie kunnen blijven bewijze van, morgen kan ik ergens op een zenuw ook wel een vervelende tumor bij kunnen krijgen die mij het leven op arbeidsniveau wel heel zuur zal gaan maken.

Wanneer ik mijn oude presentaties vanuit het CNV(j) Wajong Werkt Promo team, vervolgens de oude presentaties vanuit CNV(j) de Realisten en de nieuwe presentaties die ik gaf en geef vanuit de Realisten werd en wordt er steeds meer gekort op de Wajonger met betaalde baan..

Al vanaf de start had en heeft het UWV geen geld om een Wajonger aan de bak te helpen, 1x kon en kan het maar daarna niet meer.

Vanaf mijn adres overweeg ik serieus om even met Jette Klijnsma om de tafel te gaan zitten, ken en kende haar persoonlijk een beetje voordat zij in de kamer zat.

Als Kamerlid zijnde moet je een beetje geven en nemen, zij gaat naar mijn idee in deze een beetje te ver en zal zover ik kan haar hier ook op aanspreken.

Gehaaid zijn en je netwerk kennen is oke!

Afgelopen dagen en vooral ook komende dagen zal ik het nog even vrij druk gaan krijgen, zelf was ik met behulp van buren + opgetrommelde aanhang bezig geweest met een lichte woningrenovatie qua kleine klussen, heel misschien volgt er nog een grote renovatie.

Afgelopen maandag hadden wij vanuit de Zonnebloem Hoogeveen een vergadering over hoe wij alles weer zouden gaan opvullen en onze eerste activiteit weer gaan aanbieden op 2 juli aanstaande.

Afgelopen dinsdag was ik aanwezig bij een ledenvergadering van Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen, het bestuur zou zich willen opheffen en daarover zou gestemd moeten worden.

Zelf zat en zit ik niet in betreffend bestuur, was er vroeger wel werkzaam voor n.a.v. een klacht die ik in een diep verleden had over de Arend te Hoogeveen waar ik destijds woonachtig was.

Als leek verzamelde ik 100 handtekeningen in over stank overlast problemen die speelden bij een flat woning die van Domesta was, verhuurder en gemeente schoven vooraf continu het probleem naar elkaar door.

Na mijn gekke actie waarbij ik in mijn destijds onwetendheid contact zocht met de media, juristen, huurders verenigingen en federaties verliep de afhandeling wel vele malen sneller.

Ondanks dat ik nu geen functie bekleed binnen Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen was en ben ik tegen opheffing daarvan. Zal er inhoudelijk niet te diep op in gaan maar Domesta zelf wil de vereniging financieel gezien goed ondersteunen en neemt klachten daar vandaan ook stukken serieuzer.

Een nieuw bestuur bij elkaar zien te sprokkelen lijkt mijzelf in deze veel verstandiger, had ook tegen opheffing gestemd omdat ik denk te weten wat ervoor terug komt.

Aanstaande zaterdag organiseert het GroenLinks Kleurrijk platform een discussiebijeenkomst over arbeidsmigratie van niet-Europeanen naar Europa. Terwijl arbeidsmigratie naar Europa door het kabinet en door de EU steeds moeilijker wordt gemaakt, zelf had en heb ik daar hele andere ideeën over die meer progressieve vormen aannemen.

Omtrent arbeidsmogelijkheden in zijn algemeenheid zou er nog hoop verbeterd kunnen worden naar mijn idee, dit was en is dus ook echt helemaal mijn thema die ik van meerdere kanten zou willen gaan bekijken.

Aanstaande zaterdag is het ook RozeZaterdag wat tevens plaats vind in Utrecht, vanuit het PvdA Homo Netwerk kreeg ik daar het een en ander over mee, vooraf met name of misschien nadien wil ik gaan proberen om met een aantal mensen bij te praten.

Het Groene Lintje voor de initiatiefnemer van de fietstaxi Hoogeveen!

Vanuit GroenLinks Hoogeveen werd ik begin deze maand uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de uitreiking van het Groene Lintje wat op 8 juni j.l. plaats zou vinden ter hoogte van het station te Hoogeveen, de voorkeur ging er naar uit om even 30 minuten eerder aanwezig te zijn zodat wij vooraf ook even wat spullen klaar zouden kunnen gaan zetten om de uitreiking net even iets mooier aan te kunnen kleden.

Natuurlijk zaten wij onderling even wat te grappen over de bijzondere verkeersborden die wij tegen kwamen op het parkeer terrein van het station Hoogeveen.

Zo te zien stond de fietstaxi ‘netjes’ op zijn plaats,
de borden er naast bleven ons een raadsel.

Na wat grappen en grollen hierover arriveerde er meer media en toeschouwers gevolgd door Bram van Oijk Marije Cornelissen, het moment waarbij de uitreiking en dit interview van start ging.

At Kroonstuiver was vorig jaar al gestart met zijn bedrijf Mens&Mens, hij startte het op met het begeleiden van jongeren, jongeren met ASS, betaling ging vanuit het PGB. Aangezien er veel gesneden werd in het PGB kon At Kroonstuiver het geheel niet echt van de grond krijgen en waren zijn gedachten:“wat kan ik dan gaan doen?”.

Half maart zaten zijn vrouw en hij zelf de film Prince Charming te kijken.
In deze film, een sprookje, worden de prins en zijn hulpje veranderd ik kikkers. Een kus en een belofte van eeuwig samen zijn met een vrouw zal de betovering opheffen.

Na 500 jaar zijn de twee kikkers in New York. In New York komen ze een jonge vrouw tegen die een taxi bedrijf heeft, met paard en wagen. Toen zei At Kroonstuiver tegen zijn vrouw van “joh dat zou wel wat zijn voor Hoogeveen”. Maar hij en paarden dat gaat niet.

Een paar uur later wist At Kroonstuiver het:”Een fietstaxi!!
Ik was hier mee bezig gegaan en 6 weken later op 30 april kon hij het opstarten.

Op de vraag:”Hoe ver rijdt u in de regio Hoogeveen?”, volgde de reactie:”Ik rij in Hoogeveen en de dorpen er vlak omheen. Pesse, Echten , Zuidwolde, Noordscheschut.”

Wat zijn de reacties tot nu toe van de Hoogeveners? Is er veel animo voor? Waar is uw standplaats?

De mensen hier moeten duidelijk wennen aan het feit dat er een fietstaxi is aldus At Kroonstuiver. Veel mensen weten nog niet wat te doen met een fietstaxi, terwijl er zoveel mogelijkheden zijn en het vervoerd worden in een fietstaxi een hele beleving is. Meeste mensen zijn wel enthousiast en At Kroonstuiver is er dan ook niet bang voor, zeker als het weer beter gaat worden, dat meer mensen gebruik zullen gaan maken van de fietstaxi. Als At Kroonstuiver in de stad is, is zijn vaste standplaats op de kop van de nieuwe fietsenstalling in de Jonkheer de Jonge straat, kruising Hoofdstraat.

Kunt u uitleggen waarom u met een fietstaxibedrijf bent gestart?

Fietsen vind ik gewoon leuk en het is goed voor de conditie. Meerdere grote steden hebben een fietstaxi. Amsterdam zelfs 100. Nou zijn Hoogeveen en Amsterdam niet te vergelijken, maar Hoogeveen is een mooie stad en heeft een bosrijke omgeving dus waarom dan geen fietstaxi? Het is milieu vriendelijk, leuk en een beleving voor een ieder die er in zit. Jong of oud.

Hoeveel kost een ritje in Hoogeveen? Hoe moeilijk is het om dit tarief te bepalen?

Het tarief bepalen was inderdaad wel lastig. Ik wil niet te duur zijn maar ik wil er ook wat aan verdienen. Als officieel bedrijf wat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, moet ik gewoon BTW afdragen en inkomsten belasting betalen. In de meeste grote steden rekenen fietstaxi’s 1 euro per minuut. Ik heb besloten om daar net onder te gaan zitten. Ik reken 70 euro cent per minuut. Als klanten mij bellen om hun thuis af te halen reken ik alleen de ritprijs. Ik heb geen voorrij kosten alleen de rit zelf hoeft betaald te worden. Voor picknick’, huwelijken e.d hanteer ik niet de per minuut prijs maar word er gekeken wat de klant wil en word een prijs afspraak gemaakt.

Hoe verrast was u toen u hoorde dat u het Groene Lintje krijgt?

Mijn vrouw had mij opgegeven voor het Groene Lintje. Als je voor zoiets opgeeft weet je dat je niet de enige bent die dat doet. Als je dan als winnaar uit de bus komt ja dan ben je heel verrast en blij.

Wat betekent deze uitreiking voor u?

Voor At Kroonstuiver zelf betekend het in eerste instantie dat At Kroonstuiver een goede keuze had gemaakt om een fietstaxi bedrijf op te zetten. Samen met de enthousiaste reacties van mensen in zijn directe omgeving en het enthousiasme van veel mensen in Hoogeveen, zet het Groene Lintje een kroon op zijn idee.

uitreiking

Wat zijn uw drijfveren achter het fietstaxibedrijf?

Mensen die zelf een bedrijf hebben opgezet, mensen die al jaren een bedrijf hebben, weten dat zeker in deze slechte economische tijden het vaak heel lastig is je bedrijf levend te houden. Je moet altijd doorgaan, nooit stilstaan en nieuwe dingen bedenken om klanten en dus omzet te krijgen. En heel belangrijk daarbij is dat je steun krijgt van je omgeving. At Kroonstuiver zijn vrouw heeft At Kroonstuiver op heel veel dingen gestimuleerd en geholpen. Kennissen relaties die alleen al door hun enthousiasme hem een boost hebben gegeven. Reclame sponsors die mee willen doen en daardoor de fietstaxi verder leven in blazen.
Het is vaak niet “wat” maar “wie” zijn de drijfveren.

Wat zijn u ambities voor de toekomst?

Voorlopig laten het publiek maar eens kennis maken met de fietstaxi. Mensen moeten weten wat ze er mee kunnen, en hoe leuk het is. En dan…. Met een paar jaar, 5 fietstaxi’s in Hoogeveen??!! Met misschien een rolstoelfietstaxi? Zijn 2 belangrijke doelen van At Kroonstuiver.

Uiteraard werden Bram van Oijk en Marije Cornelissen nog even uitgenodigd om een proef ritje te maken om het parkeerterrein, zover ik van hen weet was het een aangename rit.

test rit

Heeft u verder nog op of aanmerkingen?

Volgens At hebben we alles zo wel meegenomen. hij wil alleen nog even vermelden dat hij door de vlotte medewerking van de gemeente al snel een ontheffing had voor het fietsen met de taxi op de Hoofdstraat op donderdag, vrijdag en zaterdag. Dit geeft hem daardoor mede de kans om mensen die slecht ter been zijn, bij de voordeur van de winkel af te zetten waar zij willen zijn. En hij weet wel zeker dat dit voor velen een uitkomst is.

Zelf heb ik er het volste vertrouwen in dat dit echt iets gaat worden.

Meer info:

Mens&Mens/Fietstaxihoogeveen

Website: www.fietstaxihoogeveen.nl
Telefoonnummer fietstaxi: 06 83718133

Uitreiking van het Groen Lintje

Ook dit jaar weer vind er binnen Hoogeveen aanstaande zaterdag de uitreiking van het Groene Lintje plaats, dit vind ik zelf natuurlijk een hele positieve beweging die ik graag extra in de spotlights zet.

Iedereen die meehelpt, verdient een compliment, vinden wij. GroenLinks Hoogeveen wil een inwoner van Hoogeveen die zich door zijn/ haar levenswijze of werk inzet voor een beter milieu ook dit jaar complimenteren door het uitreiken van het Groene Lintje.

Vorig jaar ontving Grietje Loof het Groene Lintje o.a. voor haar vrijwilligerswerk voor Natuurmonumenten en IVN, dit jaar heeft de jury uit 12 genomineerden At Kroonstuiver gekozen. At Kroonstuiver heeft sinds kort een fietstaxibedrijf gestart wat ook ikzelf wel een hele gewaagde stap vind.

Bram van Ojik, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer zal zaterdag 8 juni om 17.00 het Groene lintje opspelden bij At Kroonstuiver ter hoogte van de fietsenstalling van het station te Hoogeveen.

Hier zal ik zeker bij aanwezig zijn, deels krijg ik de kans om een beetje mijn ‘afgeronde’ Leergang Zin in GroenLinks 10 te evalueren, raak zelf natuurlijk nooit uitgeleerd en hou alle stoeltjes graag een beetje warm binnen GroenLinks.

Belangrijker nog vind ik dat het Groene Lintje echt veel naamsbekendheid zal moeten gaan krijgen, het is al een mooi symbool om in ontvangst te mogen nemen omdat je goed bezig bent qua klimaat, duurzaamheid en milieu et cetera, ik wil meer.

Het Groene Lintje mag wat mij betreft een nog hogere status gaan krijgen zodat zeker bedrijven en winkeliers harder hen best gaan doen om ook in aanmerking te komen voor een toekomstige uitreiking van het Groene Lintje.

Zonder GroenLinks te veel te promoten mag u mij als actieve GroenLinkser en blogger ook best benaderen voor een goed gesprek over duurzaamheid en een Groene economie in de ruimste zin van het woord.

Hopelijk tot zaterdag, verslag volgt!