De kunst van agenda’s goed indelen per toeval

Afgelopen maandag ontving ik vanuit de GroenLinks Academi namens het alumni-bestuur van Zin in GroenLinks een uitnodiging om op 25 januari weer een bijeenkomst bij te gaan wonen en er uiteraard ook actief aan te gaan deelnemen (Heb er nu al Zin In).

Vanuit GroenLinks Hoogeveen stond er vandaag een fractie/bestuursvergadering op de agenda wat mijzelf in deze wel gunstig uitkwam, elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen en o.a. bespreken hoe wij komende verkiezingen gaan aanpakken et cetera.

Het Provinciaal Bestuur en de Statenfractie van GroenLinks Drenthe hadden recentelijk ‘alle’ GroenLinks leden/geïnteresseerden ‘uitgenodigd’ voor een Nieuwjaarsreceptie waar ik zeker bij aanwezig zal zijn.

De Nieuwjaarsreceptie 2014 staat naast ontmoeting, in het teken van de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 en de Europese verkiezingen 22 mei 2014.

Speciaal daarvoor hebben zij Mattias Gijsbertsen, kandidaat nr. 3 van de Europese kandidatenlijst, uitgenodigd om zijn visie op de Europese toekomst van GroenLinks te geven.

Ben daar uiteraard ‘erg’ benieuwd na, tevens vind ik het ook fijn om weer eens met mijn collega’s uit Drenthe bij te praten.

Al een poosje geleden ontving ik een uitnodig vanuit iemand van Wajongers Centraal om aanstaande maandag tussen 11:15 en 12:15 een rond de tafel gesprek Invoeringswet Participatiewet bij te gaan wonen vanaf de publieke tribune in het Tweede Kamer gebouw.

Voor mezelf had ik eerst een houding in de vorm van Den Haag lag en ligt niet naast mijn deur, dus volg het maar op afstand (Politiek24), Recentelijk was ik zelf lid geworden van het FNV, vandaag aangegeven dat ik graag het gehele debat zou willen bijwonen van 10:00 tot 17:00 en dat bleek financieel gezien gewoon te kunnen (mijn reiskosten gaan vergoed worden).

Zelf had en heb ikzelf veel kritieken op de Invoeringswet Participatiewet zoals deze er dreigt uit te gaan zien, het huidige en oude ‘Wajong’ verhaal zou ik zelf enkele kritische noten over los kunnen laten..

In vorige blogs schreef ik er al vrij vaak over, kreeg in mijn tijd veel mooie kansen om aan de bak te komen wat ook werkelijk gebeurd was… Na mijn ontslag viel ik netjes terug in de Wajong 80 tot 100% afgekeurd maar kon niet meer in aanmerking komen voor bij en of omscholing.

Zeker wanneer je een progressief ziektebeeld had en hebt zou je toch eerst moeten laten zien welke kwaliteiten je werkelijk in huis hebt?

d.m.v. nogmaals een studie te gaan volgen op kosten van het UWV als Wajonger zijnde blijft je actueel, daarnaast zou men op je stage adres ook kunnen zien dat je ‘verzuim’ best wel mee zou kunnen vallen.

De ene gehandicapte is de andere niet, maar waarom mag ‘ik’ pas naar school vanaf dat ‘ik’ elders een vaste baan heb?

Voorafgaand, tijdens en nadien misschien zijn er voor mezelf zat mogelijkheden om hierover in gesprek te gaan, dingen bij te leren et cetera 😉

Op 21 Januari zal ik vanuit het Gehandicaptenplatform Hoogeveen een algemene ledenvergadering gaan bezoeken van Ieder(In) te Utrecht, deze vind ik heel belangrijk.

Alles wat ik er van mee neem/krijg zou ik de 25e weer in kunnen gaan zetten tijdens een debat, voor mijzelf ben ik dus nog een beetje op zoek naar een punt die haaks staat op de ideeën van GroenLinks.

Voor mezelf kan ik er maar 1 verzinnen maar daar sta ik zelf heel zwak in, aangewezen vuurwerk afsteekplaatsen zet ik mijn vraagtekens bij en een totaal verbod op particulier vuurwerk zou ik mij misschien niet in kunnen vinden.

Alles wat verboden is wordt alleen maar leuker om zien te bemachtigen en wordt dus ook alleen maar leuker (niet wetende wat je dan in huis haalt net als het softdrug verhaal).

Omtrent vuurwerkoverlast ben ik wel voorstander voor een vele strengere handhaving, misschien zou ik daar een puntje over kunnen verzinnen die niet redelijk is en niet strookt met de ideeën van GroenLinks landelijk maar dan dien ik alles wel behoorlijk aan te dikken.

De vervuiler betaald (waar ik voorstander van ben) zou je ook op 2 manieren uit kunnen leggen, in het extreemste geval zou ik er tegen kunnen maar dat extreme geval bestaat niet en was en is al ingedekt.

Op de 25e zou ik liever met bijvoorbeeld een VVD’er in debat willen gaan over kansen op de arbeidsmarkt als Wajonger zijnde of misschien in de ruimste zin van het woord (wetende dat ik bewust en deels onbewust gewoon een volledig GroenLinks verhaal verdedig qua argumentatie vanuit mijn eigen).

Stiekem ‘hoop’ ik tijdens de nieuwjaarsreceptie een gelijk gestemde collega aan mijzelf te treffen die nog wel een puntje kan vinden die niet matcht met de ideeën van GroenLinks landelijk.

De 25e zie ik als leermoment voor mezelf, wens dus ook zwaar in debat met iemand te gaan over thema x waarbij wij totaal van mening verschillen en er ook veel over weten.

Waar een rustige zondagmiddag wel niet handig voor zou kunnen zijn

Geschiedenis:

Eind november vond er een algemene ledenvergadering plaats vanuit GroenLinks Hoogeveen waarbij o.a. ter sprake kwam hoe onze lijst er uit zou komen te zien.

Zelf had en heb ik veel affiniteit met GroenLinks en mede dankzij de Leergang Zin in GroenLinks 10 is mijn betrokkenheid met GroenLinks nog ‘sterker’ geworden dan het al was.

GroenLinks was al altijd mijn partij, hield/houd mij telkens ook actief bezig binnen diverse netwerken maar mede dankzij de leergang Zin in GroenLinks 10 heb ik wel het een en ander bijgeleerd.

Op 17 december 2013 werd onze lijst officieel bekend gemaakt op de pagina van GroenLinks Hoogeveen die er als volgt uitziet:

1. Gerard Fidom
2. Ben Buskes
3. Joline Boesenkool
4. Anke de Jong
5. Roelien Korvemaker
6. Lennart Hartman
7. Catharina van Hien
8. Klaas Woltinge
9. Rolien van de Belt

Bron: http://hoogeveen.groenlinks.nl/GroenLinks+kandidatenlijst+gemeenteraad+2014
GroenLinks was al altijd mijn partij, hield/houd mij telkens ook actief bezig binnen diverse netwerken maar mede dankzij de leergang Zin in GroenLinks 10 heb ik wel het een en ander bijgeleerd.

Anno ‘nu’:

Tijdens de feestdagen had ik het zelf vrij druk met diverse bijeenkomsten vanuit het CNV, GroenLinks, familie/vrienden bezoeken et cetera.

Per januari kwam er nog even een korte ‘vakantie’ voorbij vliegen maar zou tevens wel aan de slag willen gaan met mijn eigen domeinnaam (regiohoogeveen.eu).

Op mijn huidige blog adres schreef en schrijf ik veel dingen die mij bezig hielden/houden die gekoppeld waren en zijn aan de ideeën van GroenLinks.

Veelal kaartte en kaart ik daarop dingen aan die landelijk spelen, RegioHoogeveen.eu hoort eigenlijk alleen maar over Hoogeveen te gaan.. Reden voor mezelf om een 2e blog adres aan te gaan maken over politiek.

1. http://www.regiohoogeveen.eu/KlaasWoltinge/ voor alles wat met GroenLinks te maken heeft.
2. http://regiohoogeveen.eu/Klaas-Woltinge/ wat speelt er binnen Hoogeveen

Was en ben nog steeds niet tevreden over de huidige lay-out (http://regiohoogeveen.eu/Klaas-Woltinge/), maar het begint intussen ergens op te lijken.

Wilde perse de menubalk zwart hebben, na wat spelen met de achtergronden zou dat misschien niet eens volledig nodig zijn 😉

Het 2e blog adres dient natuurlijk blijvend actueel te blijven, zal mezelf hier komende tijd en ook na de verkiezingen meer in gaan verdiepen.