Uitnodiging voor een twee tal debatten

Participatiesamenleving

GroenLinks Hoogeveen organiseert in het kader van de komende verkiezingen voor de gemeenteraden en het europees parlement een tweetal debatten over actuele onderwerpen. Op woensdag 12 februari spreekt Tof Thissen, fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer, over “Geen participatiesamenleving zonder verzorgingsstaat”.

Thissen vreest dat onder het mom van de participatiestaat kwetsbare mensen aan hun lot worden overgelaten. Hij is ook bijzonder kritisch over wie de doelgroep vormen van die participatiesamenleving. Zijn dat alleen mensen die op een of andere manier een uitkering krijgen van de overheid? “ Wat mogen en kunnen we verwachten van de burgers zelf?

Een interessant thema waar ik mijzelf veel bezig mee hield en houd via vroeger het netwerk GroenLinks Chronisch zieken en Gehandicapten, momenteel meer via het CNV(j) de Realisten, het Gehandicaptenplatform Hoogeveen en Ieder(in).

Ook moeten we de doodgeslagen begrippen ‘solidair’ en ‘sociaal’ nieuw leven inblazen en misschien zelfs wel vooral uit welbegrepen eigen belang. Doen we dat niet dan laten we teveel mensen aan hun lot over, ziet niemand naar hen om, is de grond weg onder je voeten en is meedoen onmogelijk geworden aldus Thissen.

Een thema die mijzelf dus ook enorm aanspreekt, met mijn eigen medische achtergrond en deels die van ‘mijn’ familie durf ik nu al kanttekeningen te zetten bij waar wij naartoe gaan als samenleving.

Na de inleiding van Thissen is er gelegenheid tot het stellen van vragen en debat. De bijeenkomst vindt plaats in theater de Tamboer, Hoofdstraat 17 Hoogeveen, aanvang 20.00 uur, toegang Gratis.

Bas Eickhout houdt een paar weken later een pleidooi tegen eurosceptici. Zijn stelling is: “Niet minder maar juist méér Europa”. Hij betoogt dat dat de enige uitweg is uit de economische en politieke crisis. Over de euro en kansen en mogelijkheden binnen de EU, ook voor Drenthe/Hoogeveen. Aanvang 20.00 uur, ook in de Tamboer, toegang gratis.

Wederom een interessant thema waarover ik periodiek in discussie ga met collega’s van vakbonden, overige vrijwilligers bijeenkomsten en GroenLinks collega’s.

Blog over beide genoemde volgt.