Standpunten

Verkiezingen 2010

Personalia,naam, geslacht, leeftijd, burgelijke staat

Klaas Hendrikus Woltinge, 1 Maart 1978, Alleenstaand/Singel

Politieke ervaring, Welke partijpolitieke activiteiten heb je tot nu toe ontplooid?

–          Per 2008 actief lid van RozeLinks, waarmee ik maandelijks vergader en soms congressen bezoek.

–          Sinds 2006 bestuurslid netwerk GroenLinks Chronisch zieken en gehandicapten. Mijn kerntaken zijn: Wajong en seksualiteit en diversiteit, het bezoeken van congressen (Voor congressen bestaan er periodiek netwerk bijeenkomsten van diverse netwerken en hen werkwijze, wij hebben GroenLinks Plus gekoppeld aan het Netwerk Chronisch Zieken en Gehandicapten. Tijdens congressen breng ik  de punten van het netwerk in

–          sinds 2008 vervangend voorzitter netwerk GroenLinks Chronisch zieken en gehandicapten

–          Diverse campagne activiteiten zoals: Femke’s bustour door het land, leden werven en duidelijk uitleggen waar GroenLinks voor staat en flyeracties

–          Discussie in de tent: Keihard standpunten innemen van het netwerk GroenLinks Chronisch Zieken & Gehandicapten, daarnaast contacten leggen met andere gemeenten

–          de canal  pride 2009: Mijn verantwoording was om bij aankomst elke boot bezoeker af te vinken op de lijst, deze een Boa en een GroenLinks shirt te geven, daarnaast informeren wanneer er vragen waren. Tijdens en na de boot tocht ook kort en krachtig uitleggen waar RozeLinks voor staat aan voorbijgangers of mensen die ons nadien even spreken wilden. (tijdens de boot tocht sprongen mensen van andere groepen ook wel even op de RozeLinks boot om meer te willen weten)

 

Maatschappelijke ervaring, Wat is je maatschappelijke achtergrond? Denk aan opleiding, betaald of onbetaald werk, vertegenwoordigende functies, activiteiten binnen maatschappelijke organisaties, bestuurlijke ervaring.

Ben in bezit van een Mavo diploma en een Medewerker Beheer Informatiesystemen opleiding niveau 3, alle certificaten daarvan heb ik behaald op niveau 4 wat gelijk staat aan HBO denk niveau, helaas behaalde ik op dat niveau net geen voldoende voor Nederlands en Duits.

Overige ervaringen:

–          diverse cursussen bijgewoond van de woonbond

–          6 jaar gefunctioneerd als assistent activiteiten begeleider op een dagbesteding centrum voor mensen met een lichamelijke handicap (was in dienst als locatie hulp).

–          Actief lid van huurders verenigingen & huurders federaties (nu en vroeger)

–          Cursus SPW en SPH gevolgd (dit niet afgerond omdat het examengeld te duur was)

 

Inhoudelijke deskundigheid, Welke relevante deskundigheid en/of ervaring heb je, die van belang is voor het lidmaatschap van de Gemeenteraadsfractie van GroenLinks?

Vanuit het CNVJ (Christelijke Nederlandse Vakbond Jongeren) heb ik diverse trainingen gevolgd omtrent de WAJONG regeling en hoe bedrijven en werkgevers te benaderen om meer uitleg te geven over de WAJONG. Concreet hield dat in dat ik een paar maal per maand aan diverse bedrijven presentaties gaf over ?Wat de kwaliteiten van een WAJONGER zijn en wat de voordelen zijn wanneer men een WAJONGER in dienst neemt?. Het publiek varieerde van 2 tot 100 man. Na mijn speech beantwoorde ik vragen uit het publiek

 

Motivatie, Wat zijn je motieven om je als kandidaat beschikbaar te stellen?

Ik ben zeer ge?teresseerd in politiek, ik volg het op de voet. Om mij heen zie ik veel dingen goed gaan, maar ook veel dingen niet goed gaan. Nu kan ik vanaf de zijlijn klagen over het beleid van de gemeente maar het is effectiever om zelf mee te doen en dat beleid mede vorm te geven.

 

Ik zou graag verkiesbaar willen zijn voor een plaats in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2006 stond ik op plaats vier. Als de uitslag gunstig is voor ons en we een of meer zetels erbij krijgen wil ik me graag als volksvertegenwoordiger inzetten voor de gemeente. In de afgelopen periode heb ik mij een goed beeld kunnen vormen van het raadswerk, omdat ik er meer en meer betrokken bij raak.  Op 8 december loop ik een dag mee met Tofik Dibi in de Tweede Kamer. Zo neem ik een kijkje in de keuken van het politieke werk. Ik wil graag de jeugdzorg in Hoogeveen onder de aandacht van Tofik brengen.

Ik ben een bekende binnen GroenLinks Hoogeveen, vanuit mijn vorige baan zijn er nog steeds mensen waarmee ik goede contacten heb. Ook diverse ouders van jongeren leggen zo nu en dan hen vraagstuk over hun kinderen of privé situatie bij mij neer. Deze genoemde groep zal vast weer op mij gaan stemmen. Ook de bewoners van de Arend kennen mij vrij goed. Vlak voor 2000 heb ik daar het stankoverlast probleem opgelost (wat eerst met de verhuurder speelde) door het door te schuiven naar de gemeente.

Sinds ik aan de Leliestraat woon, ben ik vrij vlot vraagbaak geworden voor mijn mede portiek bewoners en Domesta Hoogeveen. Mevrouw Hoogeveen van Domesta Hoogeveen (opzichter/contact persoon van deze straat), heb ik diverse adviezen gegeven die zij nu toe past.

Mede doordat ik voor iedereen behulpzaam ben of wil zijn, weet men mijn adres snel te vinden.

Zoals u ziet sta ik heel dicht bij de samenleving. Daar moet GroenLinks zijn voordeel mee doen en mijn kennis kan ik goed inzetten tijdens mijn raadswerk.

Positie van de fractie, Hoe zie je de taak van de gemeenteraadsfractie?

De fractieleden zijn de ogen en oren van de maatschappij. Als raadslid spreek je veel met verschillende partijen zoals: burgers, instellingen, ondernemers en andere belanghebbenden. Het is de kunst om deze geluiden om te toveren in het GroenLinkse geluid, om aanvullingen te geven op voorgestelde moties van andere partijen en op het beleid van het college.

 

Hoe stel je je de samenwerking in de fractie voor en wat zijn daarbij jouw sterke en zwakke punten?

 

Als fractie vorm je een eenheid en houd je elkaar op de hoogte van waar je mee bezig bent en met welke punten je gaat komen. Je adviseert elkaar en steunt elkaar waar nodig. Ik ben gewent om kritisch te zijn en ik durf mijn mening te geven. Ik hou er van om kort en krachtig te zijn. Het kan voorkomen dat ik als antwoord een grap maak of alleen maar een tegenvraag stel, waardoor antwoorden niet meer nodig is, daarmee relativeer ik de vraagstelling van de ander.

 

Politieke visie

a. Wat is je oordeel over het politieke optreden van GroenLinks tot nu toe?

GroenLinks heeft maar 1 zetel maar wordt gelukkig wel door 3 mensen draaiend gehouden, ik vind het positief dat wij er als eerste bij zijn met acties om bijvoorbeeld Hoogeveen een intercity status te willen gaan geven, of jongeren die lopend/fietsend naar de basisschool gaan belonen met een groene kaart.

Blijf wel informeren, dat men nog in overleg zal gaan met iemand van de NS, dat weten wij, het merendeel van onze kiezers weten dat niet.

b. Zou GroenLinks zich anders moeten profileren? Zo ja, hoe?

Aanwezig blijven voor de achterban, de website actueel houden en daarnaast gewoon blijven vermelden hoe het er met bepaalde acties er voor staat. Regelmatig een column door sturen naar de krant, RegioHoogeveen is ook een optie.

Wij hebben 2 Hyves adressen en gewoon de pagina van GroenLinks Hoogeveen, onze pagina van GroenLinks Hoogeveen is zo in te stellen, dat 1 artikel op meerdere plekken gepubliceerd wordt.

c. Waarop moet de GroenLinks-fractie zich de komende vier jaar concentreren?

–          openbaar vervoer/IC lijn/ (vlinder brug met of zonder IC lijn)

–          transparantie naar de achterban toe

–          meer vrouwen in het college van B en W

–          taxi/bus vervoer

–          coffee shop of alternatieven (was een eerder plan van GroenLinks Hoogeveen)

–          uitgaansgelegenheden voor jongeren/faciliteiten cre?en om hangjongeren overlast tegen te gaan (sportveldjes, voedbalkooien aanleggen, een graffiti muur)

–          De hoofdletter H beter op de kaart zetten (heeft men het heel vaak over)

–          weg met de wachtlijsten!

–          verbeteren gehandicapten vervoer

–          wachtlijsten gehandicaptenzorg

–          geld vrijmaken zodat kinderen uit arme gezinnen lidmaatschappen kunnen nemen bij bijvoorbeeld sport of muziekverenigingen

–          niet voor jongeren bepalen maar met jongeren

–          iedereen draait mee, ongeacht huidskleur, religie, geslacht, seksuele voorkeur of ?handicap?

–          De kracht van GroenLinks is Milieu bewust denken, we moeten ons nog meer profileren op dit punt en van Hoogeveen een groene, duurzame gemeente maken